Welkom!

De Frédéric Bastiat Stichting is een in 2003 opgerichte denktank die het klassiek-liberale en libertarische gedachtegoed uitdraagt. Wij streven naar een maatschappij waarin respect voor het individu centraal staat. Wij vinden dat de overheid geen zeggenschap moet hebben over de burger, maar dat de burger zeggenschap moet hebben over zijn eigen leven.

De overheid heeft de afgelopen eeuw steeds meer grip gekregen op onze samenleving en hierdoor ook een negatieve invloed op de vrijheid van het individu. Inmiddels heeft de overheid een enorme invloed op zaken die het privé-leven van mensen raken, van economie, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en woonsituatie tot aan de moraal.

Dit vraagt om een fundamentele herbezinning op de functie van de overheid. Die zou mensen moeten beschermen en niet over ze moeten regeren. Dat brengt met zich mee dat de overheid zich strikt dient te beperken tot de taken van politie, defensie en justitie. Andere taken worden overgelaten aan private initiatieven.

Veel mensen denken echter dat we politici nodig hebben om over een samenleving te regeren omdat mensen niet goed met hun vrijheid om zouden kunnen gaan. Frédéric Bastiat stelde evenwel dat politici en burgers geen verschillende soorten mensen zijn:

De claims van deze organisatoren van de mensheid roepen een andere vraag op die ik hun vaak heb gesteld en die ze, voor zover ik weet, nooit hebben beantwoord: als de natuurlijke neigingen van de mensheid zo slecht zijn dat het niet veilig is om mensen toe te staan vrij te zijn, hoe kan het dan dat de neigingen van deze organisatoren altijd goed zijn? Behoren wetgevers en hun gekozen vertegenwoordigers niet ook tot het menselijk ras? Of geloven zij dat zijzelf van een edeler soort klei zijn gemaakt dan de rest van de mensheid?

Wij hopen, met uw steun, te komen tot een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en niet op dwang!